Et resultat av kvalitet og fokus på kundeservice. Vårt fokus på godt utført arbeid har resultert i at vi har blitt rangert som en av de beste bedriftene på Mittanbud.

Vi tilbyr mange tjenester som inkluderer eiendomsservice, vaktmestertjenester, håndverkertjenester og montering. Med våre brede fagkunnskaper og ekspertise, og et sterkt fokus på kvalitet og kundelojalitet, har vi oppnådd en konkurransefordel og opparbeidet oss et godt rykte.

For å oppnå den høye rangeringen på Mittanbud har Brødrene Echroll fokusert på å gi kundene en høy kvalitet på tjenestene vi tilbyr. Dette inkluderer å gi utmerket kundeservice, konkurransedyktige priser, profesjonell oppførsel og å levere tjenester av høy kvalitet. Vi har også hatt fokus på å utvikle og lære av erfaringer ved å få tilbakemeldinger fra kunder og implementere dette i vårt arbeid videre.

Brødrene Echroll har også fokusert på å bygge og opprettholde et godt forhold til sine kunder. Dette består av god kommunikasjon og evnen til å utføre oppdrag på en rask og effektiv måte, samtidig som vi tar oss tid til å svare på spørsmål og bekymringer. Vi har også fokusert på å bygge et godt rykte blant våre kunder gjennom å skape best mulig tillit og relasjon til våre kunder.

Vi jobber hardt for å få disse gode tilbakemeldingene, slik at fremtidige kunder kan føle seg trygg i våre hender.


Andre nyheter